Modulo 9: Leccion 1 – Revisión del flujo de Datos para crear contenido en Power BI

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Power BI para Analisis y Visualizacion de Datos > Capitulo 9: Revision de Power BI