Modulo 8: Leccion 3 – Conectando a Conjuntos de Datos de Power BI

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Power BI para Analisis y Visualizacion de Datos > Capitulo 8: Modalidades de Conexión