Modulo 3: Leccion 11 – Parámetros

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Power BI para Analisis y Visualizacion de Datos > Capitulo 3: Dando Forma a los Datos con Power Query