Modulo 2: Leccion 2 – Algunos aspectos de configuración para Power BI

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Power BI para Analisis y Visualizacion de Datos > Capitulo 2: Introducción a Power BI Desktop